Datastory.cz

ZÚ brání svá data, na zákon nehledíc

Po zběžné rešerši, na které se podílela i právní poradna z Frank Bold, jsem požádal Zeměměřický úřad, aby mi poskytl digitální model reliéfu 5. generace, a přitom se držel ustanovení zákonů 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím případně 123/2008 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Důvod? Nemyslím si, že úřadem účtovaná cena 620 Kč za mapový list je v souladu se zákonem.

Úřad zareagoval bleskově, když slovy ředitele zeměměřičské sekce žádost odmítl. Rozhodnutí absentuje řadu zásadních a zákonem požadovaných prvků, mezi které patří i odůvodnění. Takový postup vrcholnému zeměměřickému orgánu určitě neslouží ke cti, navíc je veskrze neúčinný, jelikož teď bude muset řešit o poznání objemnější odvolání.

A kolem čeho se celá argumentace točí? Úřad sice může svá data zpřístupňovat za úplatu, nicméně dle ustanovení tyto datasety „mohou být zpoplatněny částkou, která nepřesáhne minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování prostorových dat“.

Pokud by úřad účtoval tuto minimální výši, jistě by nemohl poskytovat množstevní slevy či ceny naopak navyšovat dle způsobu užití (jak deklaruje ve svém odmítnutí). Navíc na tvorbě zmíněného modelu reliéfu se podílejí toliko orgány státní správy, placené z veřejného rozpočtu, další zpoplatnění tak pravděpodobně není nezbytné, čímž zákon vybírání plateb podmiňuje.

Pro kontext, za prodej dat ZÚ inkasuje asi šestnáct milionů ročně a rovnou je odvede do státního rozpočtu. Při celkovém rozpočtu ČUZK 2,8 miliardy korun se nabízí otázka, zda vybrané peníze mají na tvorbu dat vůbec nějaký vliv a zda se náklady na administraci prodeje neblíží příjmům.