Datastory.cz

Pořád nevíte, co je INSPIRE? Klid, na ZÚ to mají podobně

Informační spor o DMR 5 dospěl do dalšího kola, ČÚZK zrušil první odmítavé pseudorozhodnutí a Zeměměřický úřad, tentokrát ústy šéfky kanceláře, opět odmítl.

ZÚ sice nijak nevysvětlil argumentační veletoč, kdy beze stopy zmizel prvotní důvod odmítnutí, tedy ohled na záhadná „majetková práva ČR“, a vyrukoval s tvrzením, že požadovaný dataset není předmětem informačního zákona. S tím by se ještě dalo souhlasit, jelikož onen model terénu je výslovně zmíněn v příloze č. 1 v části II. bodě 1. (pardon, Zákony pro lidi zatím neumějí odkazovat do příloh) prováděcí vyhlášky k zákonu o právu na informace o životním prostředí: Ano, to je (kus) INSPIRE, podle kterého jsem konec konců prvně žádal, v odvolání na něj opět upozorňoval a který ZÚ dál tvrdohlavě ignoruje. Nicméně Zeměměřický úřad se tentokrát rozhodl schovat za tady absolutně nepříslušný zeměměřický zákon.

Rozhodnutí následně zaměňuje „provádění zeměměřických činností“ a „výsledky zeměměřických činností“ a dovozuje, že mnou požadovaný model reliéfu se poskytuje toliko dle § 6 zeměměřického zákona. Tohle ustanovení se ovšem obrací jen k orgánům státu a zeměměřičům, takže dle argumentace ZÚ je model reliéfu veřejnosti nejspíše nepřístupný (netuším, jestli ho nyní budou chtít od všech uživatelů vrátit).

Nesmyslnost argumentace ZÚ je natolik absurdní, že se tomu nechce u vrcholného orgánu na úseku zeměměřictví vůbec věřit, nejspíše tak jde jen o zdržovací a odrazovací taktiku. Spolu s odvoláním jsem proto úřad upozornil, že i když jim podobný postup možná přijde příhodný, mně spíše připomíná jistý paragraf trestního zákoníku, pročež by bylo vhodné takové jednání utnout hned v zárodku.

Výsledek těžko předvídat, míč je teď na straně ČÚZK, který, soudě dle RÚIANu, nemá s poskytováním dat veřejnosti žádný problém. Něco mi ale říká, že tahle taškařice definitivně skončí až v Brně.