Datastory.cz

Neinformace

Onehdy mě překvapilo, jak málo dat o měření z meteorologických stanic je v Česku dostupných. V porovnání s API NOAA je to doslova bída. Na Twitteru mi kdosi ozřejmil, že Český hydrometeorologický ústav musí zčásti financovat svůj provoz, a proto že data prodává.

To zní docela úsporně, až na to „zčásti“. Jak plyne z výroční zprávy za rok 2013, ČHMÚ utržil za vlastní výrobky a služby přes 171 milionů korun, což není špatné. Poněkud slabší je, že mu stát dosypal dalších skoro 500 milionů. Takže občan zaplatil a ostrouhal s tím, že teď si může (podruhé) koupit.

A jelikož informace o teplotách v Česku mi přijdou jako vskutku základní informace na to, abych si ji musel od státu kupovat, ČHMÚ jsem o ni oficiálně požádal. Nejsem troškař, řekl jsem si o čísla ze všech stanic a za celou dobu, co ta data ústav má elektronicky.

Ani mě moc nenapínali a prakticky obratem vysvětlili, že to nejsou informace, váženej pane, ale data, a ta se prodávají! Ještě přidali spekulaci, že bych to pak třeba přeprodal a ohavně na tom zbohatnul, nebo tak něco.

Takže znovu a pomalu: Zákon říká, že „Informací se […] rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“

A jelikož podobně to s daty/produkty vidí i na ZÚ, odvolal jsem se. Řešit to bude ministerstvo ŽP, tak se necháme překvapit. Nicméně oblast životního prostředí se ukazuje jako zdroj slušného informačního absurdna.

Dodávám, že nijak nezpochybňuji odborné kvality ČHMÚ, co vím, patří mezi špičku. Ale zatraceně se mi nelíbí ta obchodní koncovka. Lapidárně shrnuto: Chcete něco prodávat? Pořiďte si firmu. Byznys za veřejný prachy je moc snadný podnikání, víme?