Datastory.cz

Státní geodata zadarmo

Zákon o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí prodělal technickou novelu, jejíž zhodnocení nechám na povolanějších. Podstatná mi ale přijde důvodová zpráva, která se dotýká i zpoplatnění dle ust. § 11c odst. 3 a říká, že “[ú]hradu lze pak požadovat pouze tehdy, pokud slouží k zajištění zachování a údržby souborů prostorových dat a zachování odpovídajících služeb založených na prostorových datech.”

Jde u nuance. Peníze, které např. ZÚ utrží prodejem geodat, jsou přímým příjmem státního rozpočtu a jdou tedy na úhradu lecčeho (např. na sociální systém, provozování policie či nákup Pandurů). Neslouží tedy přímo k “zajištění zachování a údržby souborů prostorových dat” a tudíž dle dikce zákona (jak to čtu já) není možné si tyto částky účtovat.

A mimochodem, rychlý pohled do čísel o prodejích geodat na ZÚ za rok 2014 ukazuje, že po odečtení transferů uvnitř veřejných rozpočtů (nákupy obcí, státních podniků nebo univerzit) získal úřad hubených 2 340 223 Kč. Nepíši vydělal, jelikož zatím nevím, kolik stojí provoz e-shopu či obchodního oddělení. Pokud chcete čísla prozkoumat sami, směle do toho.