Datastory.cz

Byznys za veřejné

Zeměměřický úřad v roce 2014 utržil za prodej dat 8 522 075 korun. Aspoň to tak plyne z tabulky, kterou mi na dotaz přichystali (za 1 620 Kč, kontrola veřejné správy není pro chudáky). Jelikož jsem k tomu dostal i název kupujícího (jména osob začerněná), mohl jsem si zatřídit, zda odběratel byl veřejná instituce (obec, státní nebo obecní firma, muzeum…), vzdělávací (tedy vysoké školy) nebo soukromník (firma, podnikatel, jednotlivec).

Školy vloni nakoupily od ZÚ data za 1 004 548 Kč, veřejné instituce 5 177 304 Kč (podle všeho i obce za některé věci, třeba císařské otisky, platí). Jelikož obě z výše uvedených kategorií jsou financované ze státní pokladny a jejich kasírování je akorát transferem uvnitř veřejných rozpočtů, za opravdový příjem možno považovat toliko platby od byznysu a soukromé sféry obecně, tedy zbývajících 2 340 223 Kč.

A kolik že byly náklady na ten prodej?

“Celkové mzdové náklady obchodního oddělení (10 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí zaměst. v 11pl.tř., 12 stupeň, 1 zaměst. od 1.8.2014–11pl. tř., 3stupeň, 1 zaměst. na rodičovská dov. v 10pl. tř. — proplaceno 1,5 měsíce dovolené, 3 zaměst. v 9pl. tř., 1–10 stupeň, 1–11stupeň, 1- 5 měsíců v prac. pom. — 4stupeň, 3 zaměst. — 8 pl. tř. — 1 v 12stupni, 1 v 10 stupni, 1 ve 6 stupni, 1 zaměst. v 7 pl. tř. a v 11 stupni): 2 726 500 Kč, ostatní veškeré rozpočtové náklady (majetek, vybavení dle výdejek a inventurního soupisu): 20 956 Kč.”

To máme ztrátu 407 233 Kč. Bez nákladů na e-shop, na platební bránu. Pokud mi někdo vysvětlí smysl tohohle byznysu, budu velmi rád.

Pro férovost nutno dodat, že za přidružené služby ZÚ utrží od soukromého sektoru dalších 4 584 946 Kč, což je ovšem částka, která by mu i po otevření dat zůstala. Otázku, jestli má státní instituce konkurovat soukromým firmám (za jejich daně), nechávám na povolanějších.

Pokud byste si chtěli zdrojová data prozkoumat, případně si zkontrolovat, jak jsem to počítal, máte možnost.