Datastory.cz

Kolik napršelo? To nepotřebujete vědět

Ministerstvo životního prostředí, nejspíše s vidinou značné díry do vlastního rozpočtu, potvrdilo, že Český hydrometeorologický ústav poskytuje veřejnosti data o počasí toliko za peníze, a to ještě za podmínek, které si sám stanoví.

Zmíněné rozhodnutí obsahuje řadu zajímavých bodů, z nichž vytknu dva nejzásadnější:

Data o teplotách a srážkách prý “nemají veřejnoprávní charakter”, polopatě řečeno, lidi to k ničemu nepotřebujou a nic jim do toho není. Vtírá se otázka, proč vůbec ministerstvo takovou instituci, která údajně produkuje veřejností neupotřebitelné informace, provozuje za mohutného přispění státní kasy.

A taky zaujme, že pohledem ministerstva předmětné informace představují majetek České republiky, který je před jejími občany (kterým do toho nic není) nezbytné chránit.

Taková kreativita resortních právníků si jistě zaslouží odměnu, jak jinak než v podobě správní žaloby.

EDIT: Jelikož tenhle článek vzbudil překvapivou pozornost, rozhodl jsem se prozkoumat, jak si vlastně ústav ekonomicky vede. Snad vydělává víc, než jiné obchodně ambiciózní úřady.