Datastory.cz

Když nám se nechce

Polda 2, screenshot appzone.cz

Policie nehodlá sdělovat, kde a kdy v minulosti došlo k trestným činům. Jak plyne z odmítnutí, tyhle informace orgán eviduje ve statistickém systému kriminality, ale před zveřejněním by bylo potřeba určit, co se veřejnost dozvědět smí (krádeže věcí na osobách) a co naopak musí zůstat utajené, aby nebylo ohrožené vyšetřování či národ pobouřen (závažná hospodářská kriminalita).

No a to by bylo pracné. Bylo by to pracné natolik, že policie označuje takové zjišťování „vytvářením nové informace“ a úplně odmítá spolupracovat, tedy cokoli zjišťovat nebo publikovat.

Tak uvidíme, co vnitro. To už přes rok za daňové peníze rozvíjí Minority Report v menším, jenom ta data zatím chybí.