Datastory.cz

ČÚZK otevřel data včetně ZABAGEDu

Edit 16. února 2016: Úřad stahování dat zablokoval, správná možnost tedy byla za b): Barák o několika stovkách expertů si neumí nastavit svou primární technologii. Nicméně jak *napovídá Google, na jiných úřadech si za svou otevřeností stojí.*

Český úřad zeměměřický a katastrální povolil veřejnému tlaku a v tichosti velkou část své datové produkce zpřístupnil jako veřejně dostupné stahovací služby na technologii ArcGIS Server.

Úřad o tomto kroku nijak neinformoval, nicméně veřejný portál již indexuje vyhledávač Google. Dříve se ČÚZK snažil uvedené datové sady prodávat, ovšem s nevalnými výsledky.

Služby uvolněné na portále mají zapnutou i funkci Query (zde například kostely ze ZABAGEDu), prostřednictvím které lze exportovat všechny záznamy, a to včetně geometrie a metadat.

K dispozici je ZABAGED, všechny generace výškopisu, jména moří a států a další vrstvy. ČÚZK se tak postavil do čela nejen tuzemských, ale i zahraničních producentů otevřených geodat.

Jako zákona znalý občan předpokládám, že vrcholný státní úřad, kterým ČÚZK bezpochyby je, publikací dat *plní svou Listinou danou povinnost proaktivně informovat o své činnosti. Rozhodně si nepřipouštím, že by šlo o náhodu, kdy by úřad zveřejnil jinak draze prodávaná data omylem, například proto, že neumí pořádně nastavit vlastní server, provozovaný na technologii za miliony.*