Datastory.cz

Hledali, nenašli

Devátý senát Nejvyššího správního celých sedm měsíců hledal alespoň nějaké stopy po odůvodnění, které ve svém rozsudku snad mohl zanechat senát 11. Městského soudu v Praze, nicméně neúspěšně.

Kauza autorskoprávní ochrany mapy policejních rajónů se tak vrací zpět do Prahy, přičemž tentokrát se soud vyjádří “ke všem otázkám, které stěžovatel v žalobě nastolil, a vyloží k nim vlastní ucelené názor, podepřený srozumitelně a logicky formulovanými argumenty,” *čehož se po více jak dvou letech od původní žádosti *doslova nemůžu dočkat.

Do věci navíc aktuálně nepřímo vstoupil Ústavní soud, který (ve věci u shodného, tedy 11. senátu MS v Praze) se k autorskoprávní ochraně státem používaných informací postavil vcelku kriticky.